Ovk besiktning

Upplands Ventilationstjänst är behöriga att utföra Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) av ventilationssystem. Vi hjälper er säkerställa funktionen av ert ventilationssystem och ger er förslag på hur energiförbrukningen för ventilationen kan minskas utan att kompromissa på ventilationens funktion. Syftet med ventilationsbesiktning är att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader samt att ventilationssystemet fungerar på rätt sätt.

Hur ofta en OVK besiktning behöver göras är olika för olika typer av byggnader, intervallerna mellan de olika OVK besiktningarna brukar variera från 3 till 6 års mellanrum. Det som avgör OVK intervallen är dels vilken typ av byggnad det rör sig om samt vilken typ av ventilationssystem man har. Om du är osäker på vilken OVK intervall som gäller för din byggnad kan du höra av dig till oss!

 

Behöver ni hjälp med OVK besiktning eller ventilationskontroll?
Kontakta oss på Upplands Ventilationstjänst så hjälper vi er!Typ av tjänst
InstallationsbesiktningVentilationsrengöringVentilationsserviceOVK (Obligatorisk ventilationskontroll)Sotning