Injustering av ventilation

I samband med en ventilationsinstallation eller ombyggnation av ventilationsanläggningar och system behöver en injustering av ventilationen genomföras. Att injustera ventilationen är viktigt för att ventilationen ska fungera korrekt.

Om ventilationen inte fungerar som den ska riskerar luften att bli lika dålig som om det inte installerats något ventilationssystem alls – samtidigt som du har en felaktig bild av att huset har fungerande luftflöden och ventilation. Det ger en falsk trygghet att ditt hem har bra inomhusluft och inte löper högre risk för fuktskador.

Fördelar med injustering av ventilation

Att injustera ventilationen gör att luftflöden och luftcirkulationen blir kontrollerade, det minskar risken för dåligt inomhusklimat, minskar ventilationsljud samt risken för fukt och radonproblem. Utöver de hälsorelaterade fördelarna med injustering är det även en viktig aspekt i att säkerställa ett energieffektivt ventilationssystem som minskar energikostnaderna för byggnaden.

Vad innebär en injustering?

En injustering innebär helt enkelt en kontroll av ventilationen, och därmed justering av det som inte fungerar som förväntat. Målet är att ventilationen ska ge en bra och jämn balans av luftflöde i huset eller byggnaden, och att detta sker på bästa och mest effektiva sätt. Ett bra luftflöde ska bestå av frisk och syresatt luft, därför kontrolleras också att oren luft inte förs vidare från rum till rum, utan att varje rum i fastigheten får tillgång till frisk luft. Dessutom kontrolleras bullret från ventilationssystemet, så ljudnivåerna inte är för höga.

All injustering av ventilation som vi på Upplands Ventilationstjänst utför görs av våra kunniga installatörer med bred kunskap om ventilationssystem och vilka krav som måste uppfyllas. Vi ser till att både helt ny ventilation och ombyggnad av befintligt system fungerar som det ska. Det ger dig bättre luftflöde, frisk i stället för kvav luft i alla rum, mindre risk för fuktskador, renare doft inomhus, och låga ljudnivåer från ventilationen.