Ventilation & Sotning i
Uppsala, Tierp och Östhammar

Din expert på ventilation i Uppsala!

Ren luft i ditt hem eller på din arbetsplats ser vi som en rättighet.

Upplands Ventilationstjänst är ett etablerat ventilationsföretag i Uppsala med många intressanta beställare, privata och professionella. Vi har mer än 20 års erfarenhet av branschen och är Uppsalas enda certifierade ventilationsfirmor. Vi strävar alltid efter att skapa bra kundrelationer vilket leder till långsiktiga samarbeten – det tycker vi om!

OVK Besiktning

Ventilationsbesiktning säkerställer ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader samt att ventilationssystemet fungerar på rätt sätt.

Läs mer

Ventilationsservice

Upplands Ventilationstjänst erbjuder löpande service av ventilationssystem och ventilationsaggregat.

Läs mer

Ventilationsmontering

Förutom goda hälsoaspekter kan ett nytt ventilationssystem minska er energiförbrukning och minska driftkostnaderna i era lokaler.

Läs mer

Ventilationsrengöring

Ett smutsigt ventilationssystem kan leda till hälsoproblem samt ökade energikostnader då ventilationen får jobba hårdare. 

Läs mer

Sotning / Eldstadsbesiktning

Upplands Ventilationstjänst är godkända av Uppsalas Brandförsvar för att utföra sotning av eldstäder och imkanaler.

Läs mer

Ljudmätning

Ljudmätningar är något som kan hjälpa till att skapa en behaglig inomhusmiljö.

Läs mer

Läckagemätning

Luftläckage i ventilationssystem kan leda till ökade driftkostnader eftersom fläktarna behöver jobba hårdare för att uppnå samma funktion som hos ett lufttätt ventilationssystem.

Läs mer

Behöver du hjälp med sotning eller sotarintyg i Uppsala?

Ett sotarintyg baseras på en nyinstallationsbesiktning och är en garanti på att arbetet är korrekt utfört och följer de lagar och restriktioner som finns gällande imkanaler och ventilation i kök. Sotarintyg är även viktigt för din försäkring. Upplands Ventilationstjänst utför nyinstallationsbesiktningar och utfärdar sotarintyg.

Beskriv ditt projekt, vi räknar på det!

Skicka in din förfrågan och bifoga gärna ett underlag som beskriver ditt projekt. När du fyllt i formuläret och skickat in dina uppgifter till oss så tilldelas du sedan en kontaktperson som kommer att hantera ditt ärende så snart som möjligt.

brandskyddskontroll

Ren luft i ditt hem eller på din
arbetsplats ser vi som en rättighet.