OVK = Obligatorisk Ventilations Kontroll

Upplands Ventilationstjänst är behöriga att utföra Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) av ventilationssystem. Vi hjälper er säkerställa funktionen av ert ventilationssystem och ger er förslag på hur energiförbrukningen för ventilationen kan minskas utan att kompromissa på ventilationens funktion. Syftet med ventilationsbesiktning är att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader samt att ventilationssystemet fungerar på rätt sätt.

Vad är OVK?

Precis som namnet insinuerar är OVK en obligatorisk kontroll av ventilationssystem. Det är sedan 1991 en lagstadgad kontroll som kräver att de flesta byggnaden ska OVK besiktigas kontinuerligt av en certifierad och sakkunnig funktionskontrollant.

Hur ofta görs en OVK?

Vid nybyggnationer eller när det rör sig om ett annars helt nytt ventilationssystem ska en OVK göras innan systemet tas i bruk. Efter detta ska ventilationssystemet för de flesta byggnader sedan besiktigas regelbundet, den vanligaste intervallen för OVK besiktning är var tredje eller sjätte år.

OVK intervall

I tabellen nedan kan du se vilket besiktningsintervall som gäller för din byggnad. Det som avgör OVK intervallen är dels vilken typ av byggnad det rör sig om samt vilken typ av ventilationssystem man har. Om du är osäker på vilken OVK intervall som gäller för din byggnad kan du höra av dig till oss!

Byggnader och typ av ventilationssystemIntervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Ventilationskategorier:

S-ventilation: Självdragsventilation.

F-ventilation: fläktventilation med fläktstyrda frånluftsflöden.

FT-ventilation: fläktventilation med fläktstyrda frånlufts- och inluftsflöden.

FX-ventilation: F-ventilation med värmeåtervinning.

FTX-ventilation: FT-ventilation med värmeåtervinning.

 

OVK protokoll & OVK intyg

OVK protokollet innehåller alla det delar som ska kontrolleras. Ett OVK protokoll ska göras i två exemplar där det ena skickas till kommunen och det andra ges till byggnadsägaren.

I protokollet skriver kontrollanten ner resultatet av OVK besiktningen och noterar även eventuella fel och brister i ventilationen som behöver åtgärdas i protokollet.

Efter genomförd OVK besiktning får fastighetsägaren ett intyg på att besiktningen har gjorts, här anger kontrollanten datum för besiktningen och datum på när nästa obligatoriska ventilationskontroll ska genomföras. Detta intyg ska byggnadens ägare sätta upp på en väl synlig plats i byggnaden.

Behöver ni hjälp med OVK besiktning eller ventilationskontroll? Kontakta oss på Upplands Ventilationstjänst så hjälper vi er!