Din sotare i Uppsala

Upplands Ventilationtjänst är ett företag som i över tjugo år har förbättrat Uppsalas inomhusmiljöer med våra certifierade sotare. Vi är stolta över vår kunskap och yrkesskicklighet. När du anlitar någon av våra sotare i Uppsala kan du vara säker på kvalitet och service. 

Du som har en eldstad, värmepanna eller rökkanal måste regelbundet rengöra och kontrollera skorsten och värmepanna för att minska brandrisken. Upplands Ventilationstjänst är godkända av Uppsalas Brandförsvar för att utföra sotning av eldstäder och imkanaler.

 Vi kan hjälpa dig med sotning av såväl kakelugn och öppen spis som ventilation och fläktar. Intervallerna mellan sotningar är olika, om du är osäker på när det är dags för nästa sotning är det bara att du kontaktar oss!

Innehåll

Sotning

Sotning innebär att sotaren tar bort brännbara beläggningar som fastnat i eldstäder och skorstenar. Att anlita en sotare har många fördelar! Att regelbundet rengöra (sota), genomföra konditionsbesiktningar och sprängbesiktningar minskar risken för soteld och värnar om miljön både inomhus och utomhus!

Köpa hus med eldstad?

När du ska köpa ett hus med eldstad och skorsten är det viktigt att du besiktigar och provtrycker eldstäderna och skorstenarna. Vi rekommenderar att besiktningen görs innan kontraktet skrivs för att undvika dyrbara tvister efter.

Om du nyligen har köpt ett hus med eldstad kan det vara bra att kontrollera med sotningsdistriktet att eldstad och skorsten har sotats och brandskyddskontrollerats. Om din eldstad inte har genomgått en brandskyddskontroll har den nyttjandeförbud och får alltså inte användas.

Sotarintyg för imkanal

Imkanal kallas den ventilation som för bort luft från det ställe där du lagar mat. Denna kanal har särskilda krav vad gäller brandsäkerhet, uppfångningsförmåga och placering. Därför är det viktigt att vid nyinstallationer få ett s.k. Sotarintyg utfärdat. Ett sotarintyg baseras på en nyinstallationsbesiktning och är en garanti på att arbetet är korrekt utfört och följer de lagar och restriktioner som finns gällande imkanaler och ventilation i kök. Sotarintyg är även viktigt för din försäkring. Upplands Ventilationstjänst utför nyinstallationsbesiktningar och utfärdar sotarintyg.

Sotning i Uppsala

Upplands Ventilationstjänst utför sotning, nyinstallationsbesiktningar och utfärdar sotarintyg. Vi är verksamma inom Uppsala med omnejd och är experter på allt kring sotning och ventilation. Med oss kan du känna dig trygg i att du får kompetent och professionell hjälp. Kontakta oss för frågor och bokning av sotare i Uppsala!

Sen 2014 är det fritt fram att själv välja sotare, för att göra detta behöver du fylla i en blankett som du lämnar in till Uppsalas Brandförsvar! Blanketten hittar du här.

Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras för att få användas och för att minimera risken för sotbrand.

Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt i kommunen. Hos sotningsdistriktet finns uppgift om vilka eldstäder som finns i huset och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats. När sotningsdistriktet har fått en anmälan om en eldstad får du automatiskt ett meddelande om datum för sotning och brandskyddskontroll. I vissa kommuner utförs brandskyddskontrollen av ett annat sotningsdistrikt eller av räddningstjänsten.

Flera av våra lokala föreningar har kurser i egensotning.
Om du är intresserad hittar du mer information hos din förening.

Sotning

Sotning innebär att brännbara beläggningar tas bort i eldstäder och skorstenar så att risken för en sotbrand minimeras. Varje kommun bestämmer hur ofta sotning ska göras och vad det ska kosta. Tidsfristen beror på klimatförhållande och eldningens omfattning. Oftast baseras fristerna på statens förslag.

Anmäl eldstad för att slippa nyttjandeförbud

En eldstad som inte har brandskyddskontrollerats enligt fristerna får inte användas. När du köpt ett hus med eldstäder är det viktigt att kontrollera med sotningsdistriktet att de är sotade och brandskyddskontrollerade.

Säkerhet på tak

För att kunna sota skorstenen på ett säkert sätt finns det krav på en säker väg till och på skorstenen. Det ska finnas stegar eller takbryggor på taket. Ett glidskydd ska finnas vid takfoten för att stegen från marken ska kunna stå stadigt. Stegarna och takbryggorna ska vara av metall. Mer information finns på Taksäkerhetskommitténs hemsida www.taksakerhet.se.

Besiktningar som kan behövas i andra fall

Undersökningsplikt vid husköp

När du ska köpa ett hus är det viktigt att du ser till att besiktiga och provtrycka eldstäderna och skorstenarna. Besiktningen ska göras innan kontraktet skrivs på för att undvika dyrbara tvister efteråt.

Sprängning och andra vibrationsalstrande arbeten

I samband med sprängningsarbeten är det viktigt att skorstenen kontrolleras innan arbetet påbörjas och efter att arbetet är avslutat. Kartläggningen görs för att upptäcka om det har uppstått några skador i samband med arbetena.

Vanliga frågor och svar

Enligt lag är det obligatoriskt att genomföra sotning med regelbundna intervaller. Bestämmelserna om dessa intervaller fastställs av den gemensamma räddningsnämnden för Uppsala, Tierp och Östhammars kommuner. Det är denna nämnd som ansvarar för att fastställa och reglera tidsspannet mellan varje sotning för att säkerställa brandsäkerheten och upprätthålla överensstämmelse med lagkraven för eldstäder och skorstenar. Läs mer om hur ofta du behöver sota på Uppsala brandförsvar.

Årligen beslutar räddningsnämnden om avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Dessa avgifter är tillämpliga i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Du debiteras en avgift enligt den aktuella taxan vid tidpunkten för genomförandet av rengöringen eller brandskyddskontrollen. Detta system säkerställer att kostnaderna återspeglar de aktuella räddningstjänstavgifterna vid varje specifik tidpunkt och på de geografiska platserna nämnda ovan. Läs mer om exakta priser här.

Behöver du hjälp med sotning eller sotarintyg i Uppsala? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!

Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt villkor gäller.