Ventilationsservice

För att säkerställa driften av ert ventilationssystem och för att minska störningar är det bra att regelbundet serva er ventilation.

Upplands Ventilationstjänst erbjuder löpande service av ventilationssystem och aggregat. Ventilationsservice och vad den inkluderar beror på det individuella systemet men inbegriper ofta rengöring, injustering samt underhåll/reparation av fläktar och aggregat.

Vi erbjuder löpande serviceavtal för ventilation där kunderna slipper tänka på serviceintervallerna för deras ventilationssystem såväl som enstaka serviceinsatser av ventilationsanläggningar.

Kontakta oss på Upplands Ventilationstjänst för att boka
ventilationsservice eller teckna serviceavtal för din ventilation!Typ av tjänst
InstallationsbesiktningVentilationsrengöringVentilationsserviceOVK (Obligatorisk ventilationskontroll)Sotning