Nu är det fritt fram att byta sotare

Brandförsvaret är den myndighet som ansvarar för brandskyddskontroll och rengöring av eldstäder och rökkanaler. Brandskyddskontroll och rengöring sker genom brandförsvarets försorg. Upplands Ventilationstjänst AB är godkänd av Uppsalas brandförsvar att utföra sotning av eldstäder och imkanaler. Gör som många andra använd Upplands Ventilationstjänst AB för att utföra sotning av era anläggningar.

  • Vi har utbildad personal med många års erfarenhet för att på ett säkert sätt kunna utföra rengöringen samt rådgivning av er anläggning.
  • Om du väljer att låta Upplands Ventilationstjänst AB utföra sotning får du hög yrkeskompetens med lägst skorstensfejarutbildning.

 

Ett godkännande av Brandförsvaret måste göras första gången då en blankett måste fyllas i. Blanketten (Ansök om att låta någon annan rengöra (sota) din fastighet) hittar ni på Uppsala brandförsvars sida.

I blanketten finns det fält att fylla i om den ni vill ska utföra rengöring/sotning. Där fyller ni i:

Företag: Upplands Ventilationstjänst AB
Organisationsnummer: 556788-4126
Telefonnummer: 018-510020
Adress: Verkstadsgatan 10
Postnummer: 753 23
Ort: Uppsala

Skriv ut ansökan skicka den till följande adress:

Uppsala Kommun
Brandförsvaret
753 75 UPPSALA

VIKTIGT: När ni fått ett godkännande från Uppsala Kommun, skall en kopia av godkännandet skickas till oss, därefter kan vi börja utföra jobb.

Ni kan skicka in bekräftelsen på per post eller e-post, se uppgifter nedan:

POST
UPPLANDS Ventilationstjänst AB
Verkstadsgatan 10 1TR
753 23 Uppsala

E-POST
info@upplandsventilationstjanst.se